Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van leerlingen van De Boei. Een teamlid (in de praktijk vaak een lid van directie) is bij de overleggen aanwezig en ondersteunt deze raad. De ouderraad ondersteunt en werkt samen met teamleden bij allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, enz. Verschillende van deze activiteiten vragen om veel ondersteunende handen. OR-leden spelen dan vaak een belangrijke rol, doordat ze ook vraagbaak voor andere ouders kunnen zijn, de weg weten in de school, enz.  OR-leden zijn ook vaak een informele klankbordgroep tussen team en ouders. 

De vrijwillige ouderbijdragen die worden geïnd door de Stichting Vrienden van de Boei, vormen het budget om bijzondere activiteiten uit te betalen. Samen met deze Stichting maakt de OR een begroting en voert het beheer over deze gelden. 

In schooljaar 2020-2021 staan de werkzaamheden van de OR tot dusver op een heel laag pitje, door het effect van de Corona-maatregelen.

De OR kan het gemakkelijkst worden bereikt via het mailadres:  OR.deboei@ckcdrenthe.nl 

 

 

Terug naar Mijn kind zit op de Boei