Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van leerlingen van De Boei. Een teamlid (in de praktijk vaak een lid van directie) is bij de overleggen aanwezig en ondersteunt deze raad. De ouderraad ondersteunt en werkt samen met teamleden bij allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, enz. Verschillende van deze activiteiten vragen om veel ondersteunende handen. OR-leden spelen dan vaak een belangrijke rol, doordat ze ook vraagbaak voor andere ouders kunnen zijn, de weg weten in de school, enz.  OR-leden zijn ook vaak een informele klankbordgroep tussen team en ouders. 

De vrijwillige ouderbijdragen vormen het budget om bijzondere activiteiten uit te betalen. Tot dit schooljaar voerde de Stichting 'Vrienden van De Boei' het beheer over deze financiën. CKC Drenthe heeft in samenwerking met haar scholen een nieuwe vorm van beheer opgezet. Hierdoor verloopt de administratie meer via de school. De penningmeester van de Ouderraad maakt - in overleg met de betrokkenen - een begroting en ziet toe op de uitgaven voor de verschillende activiteiten.  

In de vorige schooljaren stonden de werkzaamheden van de OR op een heel laag pitje, door het effect van de Corona-maatregelen. In schooljaar 2022-2023 hopen we weer veel meer ouders in de school te kunnen verwelkomen én gezamenlijk activiteiten te kunnen uitvoeren.

De OR kan het gemakkelijkst worden bereikt via het mailadres:  OR.deboei@ckcdrenthe.nl 

 

 

Terug naar Mijn kind zit op de Boei