Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van leerlingen van De Boei. Een teamlid (in de praktijk vaak een lid van directie) is bij de overleggen aanwezig en ondersteunt deze raad. De ouderraad ondersteunt en werkt samen met teamleden bij allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, enz. Verschillende van deze activiteiten vragen om veel ondersteunende handen. OR-leden spelen dan vaak een belangrijke rol, doordat ze ook vraagbaak voor andere ouders kunnen zijn, de weg weten in de school, enz.  OR-leden zijn ook vaak een informele klankbordgroep tussen team en ouders. 

De vrijwillige ouderbijdragen vormen het budget om bijzondere activiteiten uit te betalen. Het administratieve beheer over deze financiën loopt via de financiële afdeling van CKC Drenthe. Het staat los van alle andere school- en CKC financiën, maar wordt zo wel professioneel en structureel geregeld. De penningmeester van de Ouderraad maakt - in overleg met de betrokkenen - een begroting. De penningmeester blijft gedurende het jaar toezien op de uitgaven voor de verschillende activiteiten.  

De OR kan het gemakkelijkst worden bereikt via het mailadres:  OR.deboei@ckcdrenthe.nl 

 

 

Terug naar Mijn kind zit op de Boei