Schooltijden

De Boei werkt volgens het "5-gelijke-dagen-model". Elke schooldag heeft dezelfde begin- en eindtijd. Er is dus geen vrije middag, maar er zijn ook geen langere dagen.

Alle schooldagen starten om  8.40 uur. De lessen zijn telkens afgelopen om 14.10 uur. Voorafgaand aan de start van de dag komen de leerlingen op het plein. Vanaf ongeveer 8.25 uur is daar toezicht. Om 8.35 uur klinkt de bel. Leerlingen verzamelen zich per groep op de afgesproken plaats ('rij') bij hun eigen ingang. Vervolgens laat de groepsleerkracht of onderwijsassistent de leerlingen naar binnen gaan. Om 8.40 uur gaat opnieuw de bel. Nu als start voor de lessen. 

Bij het uitgaan van de school (om 14.10 uur) wachten ouders/taxi's de leerlingen op, buiten het plein. Er is toezicht op de oversteekplaats naar het parkeerterrein. Leerkrachten van de jongere groepen ondersteunen hun leerlingen bij het gaan naar de juiste taxi. 

In de loop van de dag zijn er 2 pauzemomenten. Deze worden afgewisseld zodat per tijdsblok steeds een deel van de groepen tegelijk buiten is. Natuurlijk is daarbij toezicht. Rond de ochtendpauze is er gelegenheid om iets te eten en te drinken. Ook tussen de middag wordt in de groepen gegeten onder begeleiding van de leerkracht of onderwijsassistent. 

Schooltijden: maandag t/m vrijdag:       08.40 uur – 14.10 uur.

 

Terug naar Algemene informatie