Mijn kind zit op de Boei

Mijn kind zit op de Boei

 

Om snel informatie te kunnen vinden hieronder een paar praktische punten op een rijtje. Een totaaloverzicht van alle praktische informatie voor schooljaar 2020-2021 vindt u als apart document onderaan deze bladzijde.

Afwezigheid leerling melden
Als uw kind ziek is of om andere redenen De Boei niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen (0592-353403). Als een kind binnen een half uur na aanvang van de lessen niet aanwezig is, zonder melding, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over de afwezigheid van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Verlof leerling aanvragen
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden van naaste familieleden etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.

Vakanties onderwijs
Hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar, inclusief de studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.

VakantieEerste dagLaatste dag
Herfstvakantie10 oktober 202018 oktober 2020
Kerstvakantie19 december 20203 januari 2021
Voorjaarsvakantie20 februari 202128 februari 2021
Pasen2 april 20215 april 2021
Meivakantie24 april 20219 mei 2021
Hemelvaart13 mei 202114 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 
Zomervakantie10 juli 202122 augustus 2021

Margedagen

Margedagen: maandag 28 september 2020, maandag 7 december 2020, vrijdag 29 januari 2021, dinsdag 25 mei 2021, woensdag 16 juni 2021 en vrijdag 9 juli 2021.Dit zijn steeds werk- en studiedagen voor het team van de Boei. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

 

Alle praktische informatie voor het schooljaar 2020-2021 vindt u in het document hieronder: 

 

Schoolgids Praktische Informatie 2020-2021 (2).pdf
Terug naar Home