Mijn kind zit op de Boei

Mijn kind zit op de Boei

 

Om snel informatie te kunnen vinden hieronder een paar praktische punten op een rijtje. Een totaaloverzicht van alle praktische informatie voor schooljaar 2021-2022 vindt u als apart document onderaan deze bladzijde.

Afwezigheid leerling melden
Als uw kind ziek is of om andere redenen De Boei niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen (0592-353403). Als een kind binnen een half uur na aanvang van de lessen niet aanwezig is, zonder melding, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over de afwezigheid van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Verlof leerling aanvragen
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden van naaste familieleden etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.

Vakanties onderwijs
Hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar, inclusief de studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.

VakantieEerste dagLaatste dag
Herfstvakantie18 oktober 202122 oktober 2021
Kerstvakantie27 december 20217 januari 2022
Voorjaarsvakantie21 februari 202225 februari 2022
Pasen15 april 202218 april 2022
Meivakantie25 april 20226 mei 2022
Hemelvaart26 mei 202227 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 
Zomervakantie18 juli 202226 augustus 2022

Margedagen

Margedagen: dinsdag 7 september 2021, vrijdag 15 oktober 2021, vrijdag 24 december 2021, woensdag 2 februari 2022, donderdag 14 april 2022 en vrijdag 15 juli 2022. Dit zijn steeds werk- en studiedagen voor het team van de Boei. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

 

Alle praktische informatie voor het schooljaar 2021-2022 vindt u in het document hieronder: 

 

Schoolgids Praktische Info 21-22.docx
Terug naar Home