Mijn kind zit op de Boei

Mijn kind zit op de Boei

 

Om snel informatie te kunnen vinden hieronder een paar praktische punten op een rijtje. Een totaaloverzicht van alle praktische informatie voor schooljaar 2023-2024 vindt u als apart document onderaan deze bladzijde.

Afwezigheid leerling melden
Als uw kind ziek is of om andere redenen De Boei niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen (0592-353403). Als een kind binnen een half uur na aanvang van de lessen niet aanwezig is, zonder melding, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over de afwezigheid van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Verlof leerling aanvragen
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden van naaste familieleden etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.

Vakanties onderwijs
Hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar, inclusief de studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 23 oktober 2023 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 23 februari 2024
Pasen 29 maart 2024 1 april 2024
Meivakantie 29 april 2024 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag  20 mei 2024  
Zomervakantie 22 juli 2024 30 augustus 2024

Margedagen

Margedagen: vrijdag 15 september 2023, woensdag 4 oktober 2023,  maandag 20 november 2023, woensdag 31 januari 2024, vrijdag 28 juni 2024 en maandag 1 juli 2024 (lang weekend), vrijdag 19 juli 2023. Dit zijn steeds werk- en studiedagen voor het team van de Boei. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

 

Alle praktische informatie voor het schooljaar 2023-2024 vindt u in het document hieronder: 

 

Schoolgids Praktische Info 2023-2024
Terug naar Home