Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. Dit is vastgelegd in het CKC-privacyreglement, dat met instemming van de GMR is vastgesteld. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijzen en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie daarvan. In de loop van dit schooljaarwordt dit document waar nodig aangevuld en actueel gemaakt.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor het kindcentrum, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directie.

 

AVG Privacyreglement april 2018.pdf
Terug naar Algemene informatie