Protocollen, waaronder veiligheidsbeleid

Voor allerlei onderwerpen bestaan binnen scholen vaste afspraken of protocollen. In een aparte bladzijde wordt de 'Klachtenregeling' toegelicht.  Grote beleidsstukken (schoolplan, schoolgids en schoolondersteuningsprofiel) vindt u onder de kop "Onderwijs en Begeleiding".

In de komende tijd zullen hieronder protocollen worden opgenomen die De Boei hanteert voor diverse (beleids)onderwerpen.

 

 

(Sociaal) Veiligheidsbeleid: 

De Boei wil een veilige plaats bieden aan leerlingen, medewerkers, ouders en anderen. Daartoe is een veiligheidsplan opgesteld. Dit beschrijft een aantal thema's die verband houden met veiligheid en veiligheidsbeleving. U vindt het hier als afzonderlijk document. In de loop van schooljaar 2023-2024 zal dit document worden geactualiseerd.

Sociaal veiligheidsbeleid De Boei 2018.pdf
Terug naar Algemene informatie