Onderwijs op de Boei

Alle onderwijsactiviteiten gebeuren (in principe) binnen de groep waarin een kind is geplaatst. Leerlingen van één groep kunnen verschillen in leeftijd, sociaal-emotioneel functioneren en onderwijsniveau op verschillende leergebieden. Dit maakt het nodig het onderwijs te geven op verschillende niveaus in eenzelfde groep. Dat geldt vooral voor de vakken rekenen en lezen/taal. Een aantal andere (onderwijs)activiteiten wordt aan de totale groep aangeboden. Voor de basisvaardigheden worden groepsplannen opgesteld. Doelen, inhouden, planning en evaluaties worden hierin bijgehouden 

Goed onderwijs vraagt om een leerkracht die goed instructie geeft. Belangrijk is dat een leerkracht het (les)doel duidelijk maakt, goed voordoet, uitlegt, verbeterende feedback geeft en de leerling onder begeleiding laat oefenen.

Om lessen in verschillende niveaus goed te kunnen geven wordt de instructie aan een niveaugroepje vaak gecombineerd met een zelfstandige verwerking voor de anderen. Er worden hierbij verschillende werkvormen gehanteerd, vaak individueel, maar ook wel in de vorm van samenwerkingsopdrachten. 

De verwerking van lessen en het oefenen van leerstof gaat deels op papier (bijv. in werkboeken) en daarnaast ook digitaal, met leerlingensoftware bij de verschillende methodes. De Boei beschikt over i-pads en chromebooks voor leerlinggebruik. Sinds schooljaar 2021-2022 is voor alle leerlingen vanaf onderwijsniveau groep 3, een "eigen" apparaat op school beschikbaar. Ze kunnen dan eenvoudig steeds doorgaan in een programma waar ze een vorig moment gebleven waren. Als er sprake is van thuisonderwijs worden de apparaten ter beschikking gesteld om thuis te gebruiken. Ouders tekenen hiervoor jaarlijks een gebruikersovereenkomst. In de kleutergroep zijn een aantal i-Pads beschikbaar waar leerlingen beurtelings gebruik van kunnen maken.

 

 

 

 

 

 

Terug naar Onderwijs en Begeleiding