Ons team

Overzicht van de groepen en groepsleerkrachten:

Groep Dag Leerkracht mailadres
Aak maandag t/m vrijdag juf Viola Woltjer v.woltjer@ckcdrenthe.nl
Botter maandag t/m vrijdag juf Wilma Scholing w.scholing@ckcdrenthe.nl
Doerak maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Jenny Arkema j.arkema@ckcdrenthe.nl
  woensdag juf Ingrid Kuntz i.kuntz@ckcdrenthe.nl
Jol maandag t/m vrijdag  juf Anke Heijs a.heijs@ckcdrenthe.nl
Klipper maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Iris Hordijk i.hordijk@ckcdrenthe.nl
  woensdag juf Hanna Wildeboer h.wildeboer@ckcdrenthe.nl
Kof maandag t/m woensdag juf Mirjam Sloots mirjam.sloots@ckcdrenthe.nl
 

donderdag en vrijdag 

juf Hanna Wildeboer

h.wildeboer@ckcdrenthe.nl
Schoener maandag t/m vrijdag juf Rosemarie Janssen* r.janssen@ckcdrenthe.nl
  (juf Rosemarie vult ziektevervanging in)    
Skütsje dinsdag t/m vrijdag juf Wia de Vries w.devries@ckcdrenthe.nl
  maandag tot zomervakantie wisselend**  
Tjalk maandag, woensdag t/m vrijdag juf Lianne Beuving l.beuving@ckcdrenthe.nl
  dinsdag  tot zomervakantie wisselend**  

De groepen worden ondersteund door de onderwijsassistenten Gea Strating, Janine Sulman, Rianne van der Heijden, Corry van Veen, Janneke van der Ploeg, Linda Heling en Laura Straatsma.  Ook leerkrachtondersteuner/logopediste Ellen de Vries is werkzaam met leerlingen uit verschillende groepen. Zij werkt op maandag t/m donderdag.

* juf Rosemarie vult de vervanging in van juf Martha v.d. Steen en meester René v.d. Velde 

**tussen de mei- en de zomvervakantie 2024 is sprake van een aangepast programma. Ouders van deze groepen zijn geïnformeerd over de volledige planning. 

 

Het team van De Boei bestaat verder uit: 

directie maandag t/m vrijdag mw. Harriët Luten h.luten@ckcdrenthe.nl
  maandag, dinsdag en  donderdag  mw. Ria Ottens r.ottens@ckcdrenthe.nl
intern begeleider maandag t/m vrijdag mw. José Ubels j.ubels@ckcdrenthe.nl
schoolmaatschappelijk werkende dinsdag en donderdag mw. Margit van Dijk margit.vandijk@ckcdrenthe.nl

orthopedagoog/schoolpsycholoog

dinsdag en donderdag

mw. Louise Jansen

mw. Mirjam Heeroma

l.jansen@ckcdrenthe.nl

m.heeroma@ckcdrenthe.nl

docent bewegingsonderwijs dinsdag en woensdag juf Demi Drewel d.drewel@ckcdrenthe.nl
  vrijdag  juf Anne van Driel a.vandriel@ckcdrenthe.nl
administratief medewerker dinsdagochtend, donderdag mw. Anneke Terpstra a.terpstra@ckcdrenthe.nl
conciërge maandag t/m woensdag dhr. Tom Leegstra t.leegstra@ckcdrenthe.nl

 

 

 

 

Terug naar Mijn kind zit op de Boei