Organisatie

CKC De Boei is een redelijk kleinschalige, compacte school. We streven ernaar het persoonlijke karakter te waarborgen, en onze leerlingen 'te zien', niet alleen door de groepsleerkracht, maar door het hele team. Het bieden van een veilig schoolklimaat is een belangrijk uitgangspunt.

We zetten zo veel mogelijk menskracht in in de directe begeleiding van leerlingen. We streven naar een maximale groepsgrootte van 12 (in de onderbouw) tot 15 leerlingen (in de bovenbouw). Naast de vaste groepsleerkrachten spelen ervaren onderwijsassistenten een belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen. In de onderbouw (als leerlingen nog minder zelfstandig zijn) zijn meer uren onderwijsassistentie beschikbaar dan in de bovenbouw. 

De 9 groepen hebben allemaal namen van oude (zeil)schepen. We werken niet precies volgens een leerstofjaarklassensysteem, daarom gebruiken we geen nummering (groep 1 t/m groep 8) voor de groepen. Mede hierdoor kunnen we zo goed mogelijk een doorgaande, passende lijn mogelijk maken voor iedere leerling. 

Voorafgaand aan ieder schooljaar stellen we de groepsindeling voor dat nieuwe jaar vast. Soms blijft een groep in het geheel bestaan. Vaak echter vinden verschuivingen plaats. Dit om iedere leerling zo optimaal mogelijk te plaatsen én daarnaast nieuwe leerlingen ook een goede plek te geven.

 

 

Terug naar Algemene informatie