Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod en -beleid in de school/kindcentrum te maken heeft. Zo'n raad is vanuit de wet een verplichting voor alle (speciale) basisscholen. Ook op De Boei hebben ouders en teamleden via de MR invloed op het beleid. Over sommige onderwerpen moet de MR instemming geven. Over andere onderwerpen kan de raad adviseren. 

De Medezeggenschapsraad van De Boei bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. U kunt de MR het gemakkelijkst bereiken via de mail:    MR.deboei@ckcdrenthe.nl.

 

 

 

Terug naar Mijn kind zit op de Boei